tirsdag den 5. juli 2011

faget - fagbladet Tikiusaaq

Kære medlemmer

Tikiusaaq er vores medlemsblad, og jeg vil hermed gerne opfordre medlemmerne til at bidrage med artikler, der omhandlet faget - korte eller lange. Hvad sker der ude i klinikken, hvad er sygeplejerskerne optaget af?
Sekretariatet henter inspiration fra andre tidsskrifter, som vi har søgt om at få lov til at kopiere.
Tikiusaaq skal være et levende tidsskrift - derfor har vi brug for input / indlæg fra medlemmerne.

Vi er så småt begynde at oversætte forskellige ting fra dansk til grønlandsk, f.eks. vores motto og vores kommende plakat med PK's visioner og mål.

Fortsat god sommer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar