onsdag den 28. september 2011

Flaghejsning og Ordinær Generalforsamling 2011

Kære medlemmer

PK har fået lavet et organisationsflag. Der vil være første flaghejsing i morgen 29.september umiddelbart efter TR-mødet, dvs. ca.16.15.

Materialet til Generalforsamlingen 2011, som afholdes 3.november 2011,  er nu blevet leveret og postsendt til alle medlemmer. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og ser frem en god generalforsamling.
Mød op og gør din indflydelse gældende. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i PK.

Fortsat godt efterår.

onsdag den 14. september 2011

Alkoholseminar 2011

Jeg har deltaget i Alkoholseminaret, der blev afholdt i Katuaq i 3 dage, 11/9-13/9, hvor der var over 100 deltagere på tværs af faggrænser og sektorer. Overskriften var: "Tid til holdningsændring." Det grønlandske samfund står over for udfordringer/problemer, hvad angår forbrug/misbrug af alkohol. Det går ud over børn og unge. Det overordnede budskab er , at der skal ændres i vores drikkemønstre. Der skal en holdningsændring til i samfundet. Det er vigtigt at undersøge, hvorfor der bliver drukket, som der gør i Grønland. Kvantitave undersøgelser siger ikke noget om hvorfor, derfor er det nødvendigt med kvalitative undersøgleser, så man kan komme problemet til livs.
Deltagerne på seminaret kom med anbefalinger, som Alkohol og Narkotikarådet skal bearbejde og videregive det til politikerne.
Lad os håbe, at disse bliver taget op, og der bliver lavet målrettede indsatser, som har politisk opbakning og prioritering.
Vi har alle et ansvar, både som professionelle og individer.