søndag den 17. november 2013

Isumasioqatigiinneq ataatsimeersuarnerlu 2013 / Seminar og generalforsamling 2013

Asasakka ilaasortat
Sinniisut siulersuisullu isumasioqatigeeqqammerput, ileqquusumillu ataatsimeersuarluta 7.november 2013.
Isumasioqatigiinneq pissarsiffiulluarpoq, makku ilaatigut sammineqarlutik:
  • inatsisit tunngaviusut
  • sulinermi atugassartitat
  • kattuffiup ilinniakkatalu nittarsaannissaa, ilutsinni avammullu
Ataatsimeersuareernerup kingorna siulersuisut tamarmiulerput, ilaasortat katillugit 7-it, tassaallutik siulittaasut saniatigut Ken Jensen, Britt Hjort Christensen, Pauline Olesen, Dorthe Møller, Hannah Højgaard Pedersen-ilu.
Ukiup tulliani suliniutissagut aallartisarnialerpagut, ilulissaa sinaakkutissaalu piareeriarpata saqqummiunneqassapput. Sinniisut suliassanut ilaatinneqassapput.
Sulinissarput suleqatigiinnissarpullu qilanaarivarput.
Ilinniagarput suliavullu pillugit saqquminerulernissarput suliniutigissuarput, ilinniagarisimasarput suliattalu tulluusimaarutiginera ersersillugu.

Peqqinnissakkut politikit anguniakkagut torersumik ingerlatissuagut, pitsaasumik attaveqaqatigiissinnaaneq aqqutigalugu. Peqqissaasut Kattuffiat isumaqarpoq, innuttaasut tamarmik assigiimmik periarfissaqartussaasut peqqinnissaqarfiup sullissinermigut tunniussinnaasaanut, tamannalu aqqutissat eqqortut aqqutigalugit pisassasoq. 
Peqqissaasut suliatik ilisimaarilluarpaat naliliisinnaassuseqarlutillu pingaarnersiuisinnaallutik, taamaalillutik inuit napparsimanerpaat siullertut isumagisarlugit. Suleriaasaat malittarisassallu atuuttut ataqqineqarlik.
Peqqissaasut sulisullumi allat sulilluaqaat.

Kære medlemmer
Tillidsrepræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne har fornyligt haft seminar, og der blev afholdt ordinær generalforsamling 7.november 2013.
Det var et udbytterigt seminar, hvor emnerne var bl.a.:
  • retsgrundlaget
  • trivsel
  • branding af vores fag og organisation, internt i organisationen og eksternt
Efter generalforsamlingen tiltrådte en fuldtallig bestyrelse, som består af, ud over formanden, Ken Jensen, Britt Hjort Christensen, Pualine Olesen, Dorthe Møller, Olga P. Berthelsen og Hannah Højgaard Pedersen. 
Bestyrelsen er påbegyndt identificering og prioritering af det kommende års indsatsområder, så snart handleplanen er færdig, vil den blive præsenteret. Tillidsrepræsentanterne vil blive inddraget i arbejdet.
Vi glæder os til det kommende arbejde og det videre samarbejde.
Vores fag og vores arbejde skal synliggøres, vi skal lade vores faglige stolthed skinne og lyse ud af os.


Vi vil nå vores sundhedspolitiske målsætninger på en saglig, faglig og professionel måde ved god kommunikation og brug af redskaber som det konstruktive møde.
Det er Peqqissaasut Kattuffiat's klare holdning, at alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser via de rette kanaler og på lige vilkår, og at gældende procedurer og retningslinjer skal respekteres.
Sygeplejerskerne er eksperter og har kompetencen til at visitere, prioritere og dermed hjælpe de mennesker, der er mest syge først. Lad os alle respektere deres arbejde samt respektere gældende procedurer og retningslinjer.
Sygeplejerskerne og andet sundhedspersonale, gør et godt og stort stykke arbejde.

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / Formand