onsdag den 21. december 2011

DK-turen og julehilsen

Kære medlemmer

Uge 50 stod på et tætpakket program i Danmark. Møde med forhandlingsafdelingen i DSR, gennemgang af ønsker/krav og økonomi, gennemgang af en revideret samarbejdsaftale PK og DSR, møde i PKA, møde med formænd i Sundhedskartellet om PPK's vedtægter, møde om kontingentopkrævning via DSR m.m. Alt i alt en rigtig god tur, hvor jeg kun mødte imødekommenhed og velvillighed.

Jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Juullimi ukiortaassamilu pilluaritsi.

Ser frem til et spændende og udfordrende 2012, som står i overenskomsternes tegn samt PK's 20 års jubilæum.


Bedste julehilsner
Inuuti Fleischer
Formand

fredag den 25. november 2011

uge 47 i november 2011

Kære medlemmer

Ugen startede med et medlemsmøde 21/11 (fyraftensmøde) på D.I.H, som var af mere orienterende karakter. I alt 18 fremmødte. Der er lavet et resumé af mødet, og det bliver sendt rundt på mandag i næste uge. Tusind tak til de fremmødte.
Fortolkning af SH-dage blev landet- langt om længe! Den er nu sendt ud.
Oversættelsen af PK's visioner er gået i gang.
Ugen afsluttes med at kommentere MED-aftalen i SHV, som  er til høring i PKK og andre organisationer.
En ny og udfordrende uge venter forude.
Jeg ønsker alle en rigtig god 1.søndag i advent.

Bedste hilsner
Inuuti Fleischer

torsdag den 27. oktober 2011

Seminar for bestyrelse og TR samt ordinær generalforsamling 2011

Kære medlemmer af Peqqissaasut Kattuffiat

Uge 44 står i seminar og generalforsamlingens tegn.
Derfor vil sekretariatet være fysisk lukket. Send en e-mail, som vil blive besvaret i løbet af den efterfølgende uge, hvis det ikke er af hastende karakter.

Der afholdes seminar for bestyrelsen og TR fra mandag til og med torsdag. Torsdag 3.november 2011 kl.18.00 er der ordinær generalforsamling på P.I., og jeg opfordrer jer hermed til at møde op. Generalforsamlingen er den øverste myndighed, så kom og gør din indflydelse gældende.

Vel mødt! Takuss'

Bedste hilsner
Inuuti Fleischer

mandag den 17. oktober 2011

nedsat aktivitet i uge 42 - sekretariatet

Kære medlemmer.
Sekretariatet er fysisk lukket i uge 42, grundet ferie og afvikling af fridage. Jeg vil dog være på min pind og læse mails hver formiddag og svare på uopsættelige sager/henvendelser.
Sager af ikke-hastende karakter vil blive besvaret i næste uge.

I ønskes en god uge.

Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand

onsdag den 28. september 2011

Flaghejsning og Ordinær Generalforsamling 2011

Kære medlemmer

PK har fået lavet et organisationsflag. Der vil være første flaghejsing i morgen 29.september umiddelbart efter TR-mødet, dvs. ca.16.15.

Materialet til Generalforsamlingen 2011, som afholdes 3.november 2011,  er nu blevet leveret og postsendt til alle medlemmer. Bestyrelsen håber på et stort fremmøde og ser frem en god generalforsamling.
Mød op og gør din indflydelse gældende. Generalforsamlingen er den øverste myndighed i PK.

Fortsat godt efterår.

onsdag den 14. september 2011

Alkoholseminar 2011

Jeg har deltaget i Alkoholseminaret, der blev afholdt i Katuaq i 3 dage, 11/9-13/9, hvor der var over 100 deltagere på tværs af faggrænser og sektorer. Overskriften var: "Tid til holdningsændring." Det grønlandske samfund står over for udfordringer/problemer, hvad angår forbrug/misbrug af alkohol. Det går ud over børn og unge. Det overordnede budskab er , at der skal ændres i vores drikkemønstre. Der skal en holdningsændring til i samfundet. Det er vigtigt at undersøge, hvorfor der bliver drukket, som der gør i Grønland. Kvantitave undersøgelser siger ikke noget om hvorfor, derfor er det nødvendigt med kvalitative undersøgleser, så man kan komme problemet til livs.
Deltagerne på seminaret kom med anbefalinger, som Alkohol og Narkotikarådet skal bearbejde og videregive det til politikerne.
Lad os håbe, at disse bliver taget op, og der bliver lavet målrettede indsatser, som har politisk opbakning og prioritering.
Vi har alle et ansvar, både som professionelle og individer.

fredag den 12. august 2011

Fortolkning af arbejdstid, SH - søgnehelligdage

Siden udgangen af sidste år (2010) har der fra PK's side været flere forsøg på at nå til enighed med overenskomstafdelingen omkring fortolkningen af arbejdstid og fridage samt søgnehelligdage og særlige fridage.
Vi har i PK haft vores fortolkning til "høring" i D.S.R.
Da vi ikke er blevet enige, har PK anmodet overenskomstafdelingen om forhandling, og det sker 29.august 2011.
Vi ser frem til at få en afklaring.

God week-end.
tirsdag den 5. juli 2011

faget - fagbladet Tikiusaaq

Kære medlemmer

Tikiusaaq er vores medlemsblad, og jeg vil hermed gerne opfordre medlemmerne til at bidrage med artikler, der omhandlet faget - korte eller lange. Hvad sker der ude i klinikken, hvad er sygeplejerskerne optaget af?
Sekretariatet henter inspiration fra andre tidsskrifter, som vi har søgt om at få lov til at kopiere.
Tikiusaaq skal være et levende tidsskrift - derfor har vi brug for input / indlæg fra medlemmerne.

Vi er så småt begynde at oversætte forskellige ting fra dansk til grønlandsk, f.eks. vores motto og vores kommende plakat med PK's visioner og mål.

Fortsat god sommer.

fredag den 24. juni 2011

stort tillykke til 7 nye sygeplejersker

Igår var en dejlig dag. Med stor glæde og megen stolthed deltog jeg på vegne af Peqqissaasut Kattuffiat ved dimissionen for 7 nyuddannede sygeplejersker. Et stort tillykke til dem. Det går i den rigtige retning.
Jeg benytttede lejligheden til at komme med en diskret opfordring til at melde sig ind i Peqqissaasut Kattuffiat, fordi fællesskab giver styrke. Jo flere vi er jo bedre.
Vi gør en forskel som sygeplejersker i vort land, hvor udviklingen går meget stærkt, og der bliver stillet store krav til os som fagpersoner.
Stort tillykke til det grønlandske samfund!

onsdag den 8. juni 2011

overenskomstkrav/ønsker for 2012

Dead-line for indsendelse af krav/ønsker til næste overenskomst i 2012 er nu passeret. Disse vil  i de kommende måneder blive diskuteret og behandlet i henholdsvis PK's og PPK's bestyrelser.
PK har allerede på nuværende tidspunkt kontakt til DSR's chefforhandler med henblik på sparring. Gitte Sørensen, som har været med til de sidste overenskomstforhandlinger er optaget til anden side.
Vores medlemmer vil naturligvis få noget information i form af PK-orientering.

I disse dage prøver vi i PK at få et overblik over Decentral Pulje. Det har været et problem i lang tid, fordi det tilsyneladende er svært at få afstemt forbruget. Arbejdsgiver har ansvaret for at registrere de tildelte midler.

Sommeren står for døren, og jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer.

mandag den 16. maj 2011

sekretariatet ferielukket 19/5-29/5 2011 og opfordringer

Foråret er på vej. Husk at komme med ønsker/krav til overenskomstforhandlingerne i 2012. Dead-line 31.maj 2011. Husk også suppleringsvlag til PK's bestyrelse. Dead-line 31.maj 2011. Det er vigtigt med en fuldtallig og stærk bestyrelse. Hermed vil jeg benytte lejligehden til at opfordre sygeplejersker til at melde sig som tillidsrerpæsentant. Vi har brug TR ude i regionerne. Vi mangler fra Region Kujataa og Region Qeqqa. TR har en vigtig rolle i samarbejdet med ledelser og kan gøre sin indflydelse gældende.

Sekretariatet er lukket i perioden 19/5-29/5 2011, begge dage incl, grundet ferie. I akutte tilfælde kan næstformanden i PK's bestyrelse Regitze Myrup kontaktes på remy@peqqik.gl
Fortsat godt forår.

tirsdag den 26. april 2011

Tilbage igen

Er nu tilbage igen efter 20 dages ophold i Danmark, hvor jeg dels har haft møder med formændene for de danske organisationer og Dansk Sygeplejeråd dels har været på 2 internatkurser i forhandling. Meget givende kurser, hvor jeg føler, at jeg er bedre klædt på til de kommende forhandlinger næste forår.
Det var interessant at møde Sundhedskartellets formænd og DSR's formand Grete Christensen. Desuden et par inspirerende dage i Kreds Hovedstaden.
Sekretatiatslederen er nu på ferie frem til 6.juni, hvilket betyder, at jeg sidder alene i sekretariatet det næste stykke tid. Der vil ske en prioritering i sagsbehandlingerne, så vidt muligt vil alle henvendelser blive besvaret inden for et par arbejdsdage.
Med ønske om et godt forår.

mandag den 14. marts 2011

Restancer - kontingent

Kære medlemmer.
Idag har sekretariatet brugt ressourcer på at sende adskillige rykkere ud, fordi nogle medlemmer ikke indbetaler deres kontingent. Det drejer sig om kr.53.114,00, som er mange penge for en organisation som PK.
Kontingentindbetalingerne er PK's eksistensgrundlag, hvorfor jeg via min blog opfordrer vores medlemmer til at indbetale til tiden. En mulig løsning er at betale via netbank.
Husk at PK arbejder for medlemmer, der betaler deres kontingent (aktive og passive medlemmer).

fredag den 4. marts 2011

Ensomheden er ved at være slut

Sekretariatsleder har været på orlov i 3 uger, og det har bekræftet mig i, hvor sårbart sekretariatet er, når vi kun er 2 (to) og den ene ikke er tilstede. Derfor skal vi have styrket formandsskabet og bestyrelsen. Én mand kan ikke klare det i længden, hvor der sker så mange ting ude der hvor vores medlemmer er.

torsdag den 17. februar 2011

Møde med Sundhedsledelsen om Sundhedsreformen

Formændene for PPK har møde med Sundhedsledelsen om Sundhedsreformen i morgen. Formålet er at alle formænd får den samme information, og vi indleder en dialog med henblik på samarbejde i implementeringsfasen.

mandag den 31. januar 2011

Decentralpuljetillægs forhandling

Kære Medlemmer

I morgen skal jeg deltage i forhandling af decentralpuljetillæg for nogle af PK's medlemmer det bliver spændende, at se hvor vi ender.

Med venlig hilsen
Formand Inuuti Fleischer