søndag den 17. november 2013

Isumasioqatigiinneq ataatsimeersuarnerlu 2013 / Seminar og generalforsamling 2013

Asasakka ilaasortat
Sinniisut siulersuisullu isumasioqatigeeqqammerput, ileqquusumillu ataatsimeersuarluta 7.november 2013.
Isumasioqatigiinneq pissarsiffiulluarpoq, makku ilaatigut sammineqarlutik:
  • inatsisit tunngaviusut
  • sulinermi atugassartitat
  • kattuffiup ilinniakkatalu nittarsaannissaa, ilutsinni avammullu
Ataatsimeersuareernerup kingorna siulersuisut tamarmiulerput, ilaasortat katillugit 7-it, tassaallutik siulittaasut saniatigut Ken Jensen, Britt Hjort Christensen, Pauline Olesen, Dorthe Møller, Hannah Højgaard Pedersen-ilu.
Ukiup tulliani suliniutissagut aallartisarnialerpagut, ilulissaa sinaakkutissaalu piareeriarpata saqqummiunneqassapput. Sinniisut suliassanut ilaatinneqassapput.
Sulinissarput suleqatigiinnissarpullu qilanaarivarput.
Ilinniagarput suliavullu pillugit saqquminerulernissarput suliniutigissuarput, ilinniagarisimasarput suliattalu tulluusimaarutiginera ersersillugu.

Peqqinnissakkut politikit anguniakkagut torersumik ingerlatissuagut, pitsaasumik attaveqaqatigiissinnaaneq aqqutigalugu. Peqqissaasut Kattuffiat isumaqarpoq, innuttaasut tamarmik assigiimmik periarfissaqartussaasut peqqinnissaqarfiup sullissinermigut tunniussinnaasaanut, tamannalu aqqutissat eqqortut aqqutigalugit pisassasoq. 
Peqqissaasut suliatik ilisimaarilluarpaat naliliisinnaassuseqarlutillu pingaarnersiuisinnaallutik, taamaalillutik inuit napparsimanerpaat siullertut isumagisarlugit. Suleriaasaat malittarisassallu atuuttut ataqqineqarlik.
Peqqissaasut sulisullumi allat sulilluaqaat.

Kære medlemmer
Tillidsrepræsentanterne og bestyrelsesmedlemmerne har fornyligt haft seminar, og der blev afholdt ordinær generalforsamling 7.november 2013.
Det var et udbytterigt seminar, hvor emnerne var bl.a.:
  • retsgrundlaget
  • trivsel
  • branding af vores fag og organisation, internt i organisationen og eksternt
Efter generalforsamlingen tiltrådte en fuldtallig bestyrelse, som består af, ud over formanden, Ken Jensen, Britt Hjort Christensen, Pualine Olesen, Dorthe Møller, Olga P. Berthelsen og Hannah Højgaard Pedersen. 
Bestyrelsen er påbegyndt identificering og prioritering af det kommende års indsatsområder, så snart handleplanen er færdig, vil den blive præsenteret. Tillidsrepræsentanterne vil blive inddraget i arbejdet.
Vi glæder os til det kommende arbejde og det videre samarbejde.
Vores fag og vores arbejde skal synliggøres, vi skal lade vores faglige stolthed skinne og lyse ud af os.


Vi vil nå vores sundhedspolitiske målsætninger på en saglig, faglig og professionel måde ved god kommunikation og brug af redskaber som det konstruktive møde.
Det er Peqqissaasut Kattuffiat's klare holdning, at alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser via de rette kanaler og på lige vilkår, og at gældende procedurer og retningslinjer skal respekteres.
Sygeplejerskerne er eksperter og har kompetencen til at visitere, prioritere og dermed hjælpe de mennesker, der er mest syge først. Lad os alle respektere deres arbejde samt respektere gældende procedurer og retningslinjer.
Sygeplejerskerne og andet sundhedspersonale, gør et godt og stort stykke arbejde.

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / Formand

tirsdag den 22. oktober 2013

Ukiaq 2013 / Efteråret 2013

Asasakka ilaasortat

September 2013 Dansk Sygeplejeråd ataatsimeeqatigaara, ilaasortanut nalunaarsuiffiit pillugit, tassami ukiut marlunngulerput ilaasortaanermut akiliisarneq Dansk Sygeplejeråd-imiilerami. Kinguneraa allaffissornikkut piffissaq maani PK-p allaffiani atorneqartartoq annikillineranik, taamaasilluni piffissaq allanut atorneqarsinnaanngorluni.
PPK-mi kattuffiit allat ilaasortat qallunaat nunaanni ilaasortaafffigisai aamma ataatsimeeqatigivakka, PPK aamma siulittaasuufigigakku.
Kiisalu nunat avannarliit Peqqissaanermi Ileqqorissaarnissamik Siunnersuisoqatigiit ukiumoortumik naapinnerannik Stockholm-imi peqataavunga, suliai soqutiginerluinnarput. Takorluukkama ilagai nunatsinni aamma Peqqissaanermi Ileqqorissaarnisamik Siunnersuisoqatigeeqalerumaartoq.
Nunani avannarlerni Kalaallit Nunarput aamma Peqqissaasut Kattuffiat ilisimaneqarlualerpoq.

Qeqqata Peqqinnissaqarfia ukiaq manna anguniaraluarpara, neriuppunga november-imi angujumaarlugu.
Peqqissaasut Illunut alakkaasartut maani Nuummi september-imi "pulaarpakka", suliaanik paasisassarsiorigalugit. Peqqissaasut sisamat suliaminnik nuannarinnittut, suliaminnullu tunniussimasut pulaarlugit nuanneqaaq tulluusimaarnaqalunilu. Peqqissaasut pinngitsoorneqarsinnaanngitsut.

Allattoqqarfimmi suli kisimiikkallarpunga, taamaatumik saaffiginnissutit ilaatigut akissuteqarfigineqarnissaat ulluni marlunnik sivisunerusinnaanera naatsorsuutigineqassaaq.

Ukiarsiorluarisi.

Kære medlemmer

I september 2013 havde jeg et møde med Dansk Sygeplejeråd vedr. medlemsservice og medlemsregister, det er efterhånden 2 år siden Dansk Sygeplejeråd overtog kontingentopkrævningen. Det er mærkbart, at adminstrationstiden er blevet mindre, og det giver lidt mere tid til andre opgaver i sekretariatet.
Da jeg også er formand for PPK, af holdte jeg et statusmøde med de danske organisationer, som har samarbejde med de grønlandske faglige organisationer, der er med i PPK.
Desuden deltog jeg i det årlige Nordisk Træf for Sygeplejeetisk Råd, som i år foregik i Stochholm. Spændende arbejde, en anden side af sygeplejen. En af mine visioner er at få etableret et Grønlandsk Sygeplejeetisk Råd.
Grønland og Peqqissaasut Kattuffiat er nu kommet på verdenskortet i de nordiske lande.

Jeg havde planer om at komme til Region Qeqqa i efteråret, jeg håber at nå det det i novembermåned.
I september besøgte jeg hjemmesygeplejen her i Nuuk, Region Sermersooq, for at få lidt indblik i deres arbejde. Jeg mødte 4 glade og samvittigheds- og ansvarsfulde sygeplejersker, som jeg kun være stolt over at have mødt. Sygeplejersker samfundet ikke kan være foruden.

Jeg er fortsat alene i sekretariatet, hvorfor man må påregne lidt længere svartid end 2 dage.

Jeg ønsker jer alle et godt efterår.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand

tirsdag den 3. september 2013

Aasiannut - Turen går til Aasiaat


Beretning fra formandens tur i Aasiaat

Den oprindelige plan var at nå hele Diskoregionen: Qasigiannguit, Qeqertarsuaq og Aasiaat.

Grundet vejrforholdene, hvor isen og vejret drillede i perioden, blev det Aasiaat i denne omgang.

Grønland er et stort land med store afstande, og der er mange udfordringer forbundet med det.

 

Meddelelsen blev sendt ud til de respektive arbejdspladser, Plejehjemmet og regionssygehuset, og jeg indbød til medlemsmøder efter fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-repræsentation som fast dagsorden. Derudover var alt åben til dialog.

 

Jeg ankom til Aasiaat den 27.april og rejste tilbage til Nuuk 1.maj 2013.

 

Plejehjemmet—Alanngunnguarmiut

Det første møde om mandagen var med  forstander Henriette Johansen, sygeplejerske samt Karen Søholm, hjemmeplejeleder—sundhedsassistent, som også havde ansvaret for 3 bygder—Kitsissuarsuit, Akunnaaq og Ikamiut. Den sygeplejefaglige bemanding på tidspunktet bestod udover de to nævnte, også af sygeplejerske Lulu, ansat fra november 2012 samt  sundhedsmedhjælper Louise, som bliver pensioneret 1.august 2013. Der er i alt 60 ansatte i hjemmehjælpen og Alanngunnguarmiut, og der er plads til 47 beboere på plejehjemmet.

Plejehjemmet er delt op i 3 afdelinger : afdelingen for ikke plejekrævende beboere, afdelingen for demente og aktivitetsafdelingen, hvor der om dagen kommer borgere fra byen. Køkkenet er en enhed, som også servicerer borgere, der bor ude i byen i eget hjem eller ældreboligerne.

Der er ikke ansat hverken fysioterapeut eller ergoterapeut på plejehjemmet.

Der er åbenlyse udfordringer på plejehjemmet, som står til at blive udvidet. Processen er skudt i gang, der er dog stadig usikkerhedsmomenter, som endnu ikke er afklarede. Økonomien spiller en stor rolle.

Kommunesammenlægningen i sig selv er også en udfordring, hvor kommandovejene synes at være længere end tidligere, og der går lang tid, inden henvendelserne bliver besvaret. Der opleves øget arbejdsmængde og færre økonomiske ressourcer til rådighed.

Det opleves, at Sundhedsvæsenet stiller større krav til personalet på Alanngunnguarmiut.

På mødet drøftede vi overenskomsterne, arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne samt tjenestetidsskemaer, som åbenbart bliver udfyldt anderledes i forhold til andre steder. Ligeledes drøftede vi rådighedsvagter, tilkaldevagter og rådighedstillægget. Denne beretning bliver sendt til Qaasuitsup Kommunia, afdelingslederen, vedhæftet overenskomsten, arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelserne. Der er helt klart nogle ting, der skal pointeres.

Jeg orienterede om PPK’s Kursusfond, som arbejdsgiver indbetaler til hver måned, og jeg opfordrede medarbejder til at søge midler fra fonden.

  

Forstander Henriette har søgt den grundlæggende lederuddannelse fra efteråret 2013, stor respekt for det.

Der er fra lederens side et ønske om på sigt at højne faglige kvalitet i form af flere faglærte, herunder sundhedsassistenter og sygeplejersker til at løfte opgaven i et samfund, hvor der bliver flere og flere ældre, der skal drages omsorg for.

 

Tak for et godt møde, Henriette og Karen.

 

PPK bød på brød, kage, the og kaffe.

 

Møde med tillidsrepræsentant Sofie Broberg, regionssygehuset.

Sofie er nyvalgt TR på regionssygehuset.

Vi talte om aftalen for tillidsrepræsentanter for sygeplejersker, hvilken rolle en TR har på en arbejdsplads, en brobygger mellem kolleger og ledelse, en repræsentant i Samarbejdsudvalget m.v.

PKA-mappen skal søges opdateret med tovholder—kontaktpersonen Lissi Ottesen, sygeplejerske på OP på D.I.H.

Jeg vil sende Sofie opdateringsmateriale til Sofie’s TR mappe,

Sofie blev orienteret om mødevirksomheden i TR-gruppen, og deltagere uden for Nuuk deltager pt. pr. telefon.

 

Rundtur på regionssygehuset

Alle vegne mødte jeg stor varme og imødekommenhed fra personalet, og jeg følte mig velkommen.

Der er blevet oprettet en ”enhed” lige over for sygehuset, hvor dels sundhedsplejen, hjemmesygeplejen samt diabetesgruppen har til huse, således at den største del af den primære sundhedstjeneste er ude af sygehuset, hvilket giver god mening og har en vis signalværdi udadtil.

 

Medlemsmødet

Hele kantinen var fyldt med PPK-medlemmer, en fantastisk oplevelse med så stor en tilslutning, jeg vil gætte på at der var omkring 30 fremmødte, hvis der ikke var flere.

Formålet med rejsen var at se, lytte og få indblik i vores medlemmers arbejdsforhold/vilkår.

Dagsorden lød på:

¨ Velkomst og præsentation

¨ PPK versus PK

¨ Behov for lokale politikere /  tillidsrepræsentanter for hele PPK området

¨ Kort gennemgang af overenskomster  og aftaler

¨ Spørgsmål og kommentarer fra medlemmerne

 

Kort om forhandlingssamarbejdet PPK, hvor PK er en del af PPK, at vi sammen forhandler en kollektiv overenskomst på det overordnede plan, vi har en fælles arbejdstidsaftale, vi har en fælles Kursusfond, som jeg opfordrede samtlige til at søge, enten individuelt eller som et team, hvor der kan være tale om afholdelse af temadage lokalt. Det er vigtigt  med et tværfagligt samarbejde uden at ”miste” sin faglige identitet og sin faglighed, for vi kan hver især byde ind med vores kompetencer og løfte opgaven i flok.

 

Jeg orienterede om mit samarbejde som formand med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, hvor begge parter er interesserede i dialog og samarbejde. Jeg håber, at medlemmerne også betragter dette som vejen frem, da vi har fælles interessenter—nemlig medarbejderne, som er vores medlemmer.

Medlemmerne er velkomne til at rette henvendelse til PK / PPK, også mellemlederne og lederne.

 

Regionaliseringen afstedkommer fortsat en del udfordringer på forskellige planer. Vi oplever forandringstider / brydningstider og ting tager tid.

 

 

Der er behov for at kigge på stillings– og funktionsbeskrivelserne, således de matcher den virkelige hverdag. I resultatpapiret ved overenskomstforhandlingerne skrev vi under på, at der skulle kigges på de nøglepersoner med spidskompetence, som får et udvidet ansvarsområde i forbindelse med regionsdannelserne.

Hermed en opfordring til regionen allerede nu om at reflektere over disse.

 

Der kom et forslag til næste overenskomstforhandling, som Marie Louise lovede at fremsende på skrift :-)

 

Mange, mange tak for et godt fremmøde og et udbytterigt møde til jer alle. Tak til ledende regionssygeplejerske Birgitte, som har bistået med lokale og bestilling af forplejning.

 

Dag nr. 2

Dag nr. 2 brugte jeg på flere individuelle samtaler af forskellige karakter med forskellige fagpersoner, bl.a. vejledning i udfyldelse af tjenestetidsskema, gennemgang af arbejdstidsaftalen og hviletidsbestemmelser.

 

Generelle betragtninger

Som jeg har oplevet det på mine andre rejser, er mødet med medlemmerne der hvor de er utrolig vigtigt, og dette bekræfter PK’s eksistensberettigelse.

Den glæde jeg så i mødet med medlemmerne, i PPK sammenhæng, at det er vigtigt med mødet.

Regionsledelsen har store udfordringer i at få en region til at ”fungere” så godt som muligt under de rammer og vilkår, der er givet.

Det er PPK /PK’s holdning, at hvis et samarbejde skal lykkes, er det vigtigt med et højt informationsniveau og en klar kommunikation.

 

Arbejdsmiljø

Mine observationer efter mødet med medlemmerne, er at der generelt er et godt arbejdsmiljø. Medlemmerne har travlt.

Nye opgaver, som er af høj prioritet som indsatsområder på det politiske niveau, bliver igangsat og skal søges løst med de eksisterende ressourcer. Det giver nogle udfordringer.

Overholdelse af arbejdstidsaftalen er en udfordring, særligt på plejehjemmet. Det er dog fortsat PPK’s anbefaling/opfordring, at denne følges!

I kommunen bliver lederen ”brugt” til at være på tilkaldevagt, hun oppebærer rådighedstillæg, men det er ikke ensbetydende med, at hun skal have tilkaldevagter. Der henvises til arbejdstidsaftalen og beskrivelsen af rådighedstillægget.

 

Udvikling

Kursusfonden blev præsenteret, og der blev opfordret til at søge den, da det er vigtigt fortsat at kunne holde sig àjour.

Muligheden for at få ”viden” til at komme til sig blev også drøftet.

 

Fagligt organisatorisk

Der er en PK-tillidsrepræsentant på regionssygehuset, som skal finde sine ben inden for området. Det må være PK’s opfordring, at der bliver  afsat tid til TR-arbejdet.

Der er svært at rekruttere TR de små steder. Der er kommet en dialog i gang med HR-chefen i sundhedsvæsenet om en evt. fremtidig ”konstruktion” af tillidsrepræsentation, dette vil blive taget op på et Hovedsamarbejdsudvalgsmøde.  

PPK/PK kan kun anbefale, at både vores medlemmer og lederne læser deres respektive overenskomster og arbejdstidsaftalen, som er ens for alle i PPK samt hviletidsbestemmelserne.

 

 

Der blev begge steder lagt pjecer om PK´s visioner, foreløbig analyse af spørgeskemaundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø, lavet af PK.

 

1000 tak til alle i Aasiaat. I gør en forskel der hvor I er.

Fortsat god arbejdslyst.

 

Dejligt gensyn med Aasiaat Sygehus og medarbejderne, Aasiaat by og dennes borgere, denne gang som gæst i byen.

 

Qujanaq!

 

 

Inuuti Fleischer

Siulittaasoq / formand

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit/Peqqissaasut Kattuffiat

 

 

onsdag den 31. juli 2013

Siulittaasussamik qinersinissaq 2013 allalu - Formandsvalg 2013 og andet

Asasakka ilaasortat

Neriuppunga aasarsiorluartusi.

Siusinnerusukkut ilisimatitsissut eqqaaqqilaarpara, tassa september-ip 10-ata 2013 tungaanut Peqqissaasut Kattuffiata siulittaasussaatut qinigassanngortittoqarsinaammat.
Qinigassanngortinneq allakkatigut Peqqissaasut Kattuffiata allaffeqarfianut nassiunneqassaaq.
September-ip 10-ani 2013 arlalinnik qinigassanngortittoqarsimappat qineqqusaarneq pissaaq, tamannalu naamassereersimassaaq 10.oktober 2013.

Aammattaaq eqqaasitsissutigerusuppara ileqquusumik ataatsimeersuarnissaq pissammat 7.november 2013, oqaluuserisassanik siunnersuutit allattoqarfimmut nassiunneqassapput kingusinnerpaamik 1.september 2013.

Peqqinnissaqarfimmi atorfinittitsineq unittinneqarallarporooq, neriuppunga sulisut amerlassusaat aallaavigalugit suliassat pingaarnersiorneqarumaartut, tassami sulisut ikippallaalersimagunik tamakkiisumik sulisoqarsinnaanngimmat.

Suli aasarsiorluarisi.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga,
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq


Kære medlemmer

Jeg håber, at I har en god sommer.

Som tidligere meddelt vil jeg minde om, at der er formandsvalg, og frem til og senest 10.september 2013 kan man sende skriftlig kandidatopstilling til sekretariatet i PK.
Ved flere opstillere vil deres valgoplæg blive præsenteret 10.september 2013, og valghandlingen skal foregå senest 10.oktober 2013.

Desuden vil jeg erindre jer om at der er ordinær generalforsamling  7.november 2013, og punkter til dagsorden bedes sendt til sekretariatet senest 1.september 2013.

Jeg er blevet gjort bekendt med, at der pt. er ansættelsesstop i Sundhedsvæsenet, og jeg håber sandelig, at opgaverne bliver tilpasset ressourcerne, at der bliver prioriteret, idet for lidt personale ikke kan yde det samme som tilstrækkelig personale.

Jeg ønsker fortsat god sommer.

Med venlig hilsen
Inuuti Fleischer
Formand

søndag den 16. juni 2013

qaammatit maj - juni pisoqarfik / maj - juni måned fyldt med aktiviteter

Asasakka ilaasortat

Maj-ip ulluisa naggataani Peqqinnissaqarfimmi aqutsisut nutaat ataatsimeeqatigaakka, siunissami suleqatigiinnissaq eqqartorlugu.
Juni-p pingajuani Naalakkersuisut siulittaasuat Aleqa Hammond Aningaasaqarnermut nunamullu namminermut Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq sulisartoqarnermut kattuffiit siulittaasui allat peqatigalugit naapippugut ilisareqatigiilluta, siunissamilu suleqatigiinnissaq aamma sammillugu.
 Juni-p tallimaani Peqqissutsimut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoq Steen Lynge PPK-p siulersuisui ilisareqatigiinnertalimmik naapipput, tassanittaaq siunissami qanoq suleqatigiissinnaaneq eqqartorneqarluni. PPK misilittagaqarpoq ilisimaqarlunilu, tamakkulu Naalakkersuisup atorsinaavai piumaguni. Soqutigisaqatigiinneq aallaaviuvortaaq, tassalu ilaasortavut /sulisut.
Naapeqatigiinnerit tamarmik neriunnermik pilersitsipput, suleqatigiikkusussuseq tamatta soqutigigatsigu ersersillugulu, suleqatigiinnerummi aqqani qivitseqatigiinneq pilersinneqarsinnaammat.
PK-imi siulersuisut sinniisullu ulluni marlunni mini-seminareqarpugut pissarsiffiusumik. Sammineqarput sullivimmi atukkat, kattuffiup nittarsaanneqarnera kiisalu killiligaanngitsumik oqaaseqarsinnaaneq qanoq paasisariaanersoq. Taakkua saniatigut peqqissaanermi ileqqussat soqutiginaqisut sammineqarput.

PK-p allaffia inoqassanngilaq matoqqassallunilu juli-p aallaaqqaataata tungaanut, sulinngiffeqanera pissutigalugu.

Tamassi aasarsiorluarnissassinnik kissaappassi.

Kære medlemmer
Den sidste dag i maj havde jeg et møde med den nye Sundhedsledelsen i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse og talte om fremtidigt samarbejde.
3.juni havde vi, formænd i Samrådet af faglige organistioner, et gensidigt præsentationsmøde med formanden for Naalakkersuisut Aleqa Hammond samt Naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq, hvor fremtidigt samarbejde også blev drøftet.
5.juni havde PPK's bestyrelse et møde med Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur, hvor vi også drøftede fremtidige samarbejdsmuligheder. PPK er i besiddelse af erfaring og viden, som Naalakkersuisoq kan gøre brug af. Vi har fælles interessenter, vores medlemmer, som er deres medarbejdere.
Samtlige møder gav håb, vi var alle interesserede i at samarbejde, ved at samarbejde kan vi sammen løfte i flok.
PK afholdt et mini-seminar for bestyrelse og tillidsrepræsentanter i 2 dage, hvor trivsel på arbejdspladsen, branding af en organisation og ytringsfrihed var i fokus. Desuden et spændende emne om etik i sygeplejen.

PK's kontor er lukket frem til 1.juli, grundet ferie.

Jeg ønsker jer alle en god sommer.

Inussiarnersumik / med venlig hilsen

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand

mandag den 27. maj 2013

killiffiit - Update - Turen til Aasiaat samt Etisk Råd i Grønland?

Asasakka ilaasortat
Killiffiit nalunaarutigilaarpaaka.
Qeqertarsuup Tunuani qitiusumik napparsimaviani sulisut ataatsimeeqatigigakkit 29.april, utoqqaallu illuanni sulisut ataatsimeeqatigalugit. Tikilluaqqussaalluarpunga. Kingusinnerulaartukkut angalaninni nalunaarusiara saqqummiutissuara. Aasiammiunut qujangaarpunga.
Aqagu ualikkut "Ileqqussat Pillugit Siunnersuisooqatigiit?" IMAK-p ataatsimiittarfiani soqutiginnittunut ataatsimiititsisoqasaaq - workshop, ilaatigut PK-p siulittaasuattut oqaaseqassallunga sooq Ileqqussat Pillugit Siunnersuisooqatigiit sammissallugu pingaaruteqarnersoq.
Pissaaq Noorlernut 23, nal.16.00- peqataaffigiuk!

Kære medlemmer
Hermed lidt update.
Jeg har været på formandsrejse til Region Disko, hvor jeg afholdte PPK-medlemsmøde på regionssygehuset i Aasiaat samt på alderdomshjemmet. Jeg fik en god modtagelse. Rejseberetningen udkommer lidt senere. Mange tak til medlemmer i Aasiaat.
I morgen eftermiddag er der en workshop - Hvorfor et Etisk Råd i Grønland? Den afholdes i IMAK's mødelokale for interesserede, hvor jeg bl.a. som formand for PK, kommer med et lille oplæg om hvorfor et Etisk Råd i Grønland er vigtig.
Det foregår i Noorlernut 23, kl.16.00 - kom og vær med.

Inussiarnersumik / med venlig hilsen
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq /formand

mandag den 22. april 2013

killiffik /status

Asasakka ilaasortat
Ulluni ukunani allattoqarfimmi pisut aaqqiivigneqarallarput inatsisilerituumik misiliummik suleqateqalernitsigut. Isumalluarfigaara.
Saaffiginninnerit naliginnaasumik uannut ingerlanneqartassapput, soorlu mannamut taamatut ingerlasoqartoq.

Tikiusaaq saaqqummeqqammerpoq. - www.pk.gl takusiuk.

Siulersuisunut ilaasortat marluk sinniisusassallu marluk amigaatigineqarput - Sassartoqarli - nipisi pisariaqartippagut! 24.april 2013 nal.12.00 killeqarpoq, suli angumerisinnaavarsi.

Sapaatip akunnera tulleq Aasianni ilaasortanik PPK-mi ilaasortanut ataatsimiititsissuunga, ilaasortat qanimut tikillugit oqaloqatiginissaat qilanaarivara.

Ajunngisunik kissaassillunga inuulluaqqusivunga
Inuuti Fleischer
Siulittaasoq


Kære medlemmer
I denne tid er der fundet en midlertidig løsning på sekretariatssituationen, idet vi har indgået et samarbejde med et advokatfirma, som skal prøves over nogle måneder.
Jeg er fortrøstningsfuld.
Henvendelser sker fortsat til undertegnet, som hidtil.

Tikiusaaq er udkommet. Se venligst www.pk.gl

Der er suppleringsvalg til bestyrelsen, vi mangler to medlemmer samt suppleanter - Stil op - vi har brug for jeres stemmer!
Fristen er 24.april 2013 kl.12.00, så I kan stadigvæk nå det.

Jeg tager til Aasiaat og afholder medlemsmøde for PPK-medlemmer i næste uge, jeg glæder mig til at møde og tale med medlemmerne, der hvor de er.

De bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand

mandag den 4. marts 2013

Situationen i sekretariatet

Asasakka ilaasortat

Allattoqarfimmi siulittaasutut kismiippunga, taamaattumik sullissineq kisima tigummigallarpara. Neriuppunga utaqqikattoqassanngitsoq.
Siunissaq qaniunnerususoq ungasinnerusorlu maanna siulersuisuni pilersaarusiorparput, allattoqarfik qanoq aaqqiiffigissanerlutigu.
Tikiusaaq qaammat una saqqummissaaq; siulittaasutut angalanissakka upernaaq mann pilersaarusiorpakka tikissallugit Qeqertarsuup Tunuani Peqqinnissaqarfik kiisalu Qeqqata Peqqinnissaqarfia. Ilaasortat qanimut tikinnissaat qilanaaraara.
PK ilaassortami akornanni misissuigami suliffimmi atugassarititaasut pillugit, kiisalu avammut oqarsinnaatitaaneq pillugu. Misisuinerit inerneri Tikiusaami saqqummiunneqassapput.
Upernaaq manna ilaasortanut ataatsimiititsisassaanga maani Nuummi.

Inatsiartunut qinersiniarpugut. Pissangarpoq kikkut inatsisartunngussanersut, naalakkersuisunngortussallu qanoq siunnerfeqassanersut. PK suleqataarussuseqarpoq ilaasortat inuiaqatigiillu pitsaasumik atugaqarnissaannut.

Ajunngikkisi qinersilluarisilu.

Kære medlemmer

Jeg sidder alene i sekretariatet og sidder derfor alene med al sagsbehandling. Jeg håber, at sagsbehandlingen bliver afviklet uden at der er nogen, som mister tålmodigheden.
Bestyrelsen arbejder på en løsning fremadrettet, på den korte og den lange bane.
Tikiusaaq vil udkomme i denne måned.
Jeg tager på formandsture, hvor jeg vil nå Region Disko og region Qeqqa her i løbet af foråret.
PK har lavet to undersøgelser blandt medlemmerne, trivselsundersøgelse nr.2 samt en undersøgelse om ytringsfrihed. Analysen og foreløbige konklusioner vil udkomme i Tikiusaaq.
Jeg vil afholde medlemsmøder i Nuuk her i foråret.

Der er landstingsvalg. Det bliver spændende at se, hvem der bliver valgt, og hvilke mål de kommende naalakkersuisut har. PK vil gerne samarbejde om gode vilkår for vores medlemmer og borgerne i samfundet.

Ha' det godt og godt valg.

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand

mandag den 21. januar 2013

Ukiortaami pilluaritsi / Godt nytår

Ataqqinartut ilaasortat
Tamassi ukiortaami pilluaritsi. Qujanarlu ukiumi qaanngiuttumi suleqatigiissimanitsinnut.
Ukioq 2013 suliassanik pissangartunik unamminnartunillu nassataqassasoq qularinngilara.
Ukioq nutaaq aallartippoq allattoqarfimmi sulisussamik inuttassasiorluta, neriuppunga piffissami qanittumi atorfinitsittissalluta.
Isumaqatigiinnermi suliassat malersorneqassapput.
Akissarsialeriviup suleqatiginera nalilersorneqassaaq, peqqinnissaqarfiup eqiterneqarnerata maannamut kingunerisai nalilersorneqassapput, sulisut sullivimmi tarnikkut atugarisai pillugit misissuineq nalilersorneqassaq, avammut oqaaseqarsinnaanermut tunngasunik misissuineq ingerlaqqammerpoq nalilersorneqassallunilu.
Allattoqarfimmiit suliassaaleqinngilagut.
Taamaattumik siulersuisut aalajangerput pingasunngornerit naliginnaasumik allaffissornermut atorneqartassasut, ulloq taanna allaffik "matoqqasassaaq".
Siulersuisut qaammammut marloriarlutik ataatsimiittarput, PK-lu anguniagai ingerlaavartumik suliarineqarlutik.
PK'p quppersagaa nutarsarniarneqarpoq, atuisartunut pisariinnerulernissaa siunertaalluni.

Sulilluarisi, ilissi tamassi ataasiakkaarlusi immikkuullarissuuvusi pinngitsoorneqarsinnaanasilu.


Ærede medlemmer
Godt nytår til jer alle. Tak for samarbejdet i det forgangne år.
Jeg er ikke i tvivl om, at 2013 bringer spændende og udfordrende sager med sig.
Året startede med at rekruttere efter en sekretariatsleder, og jeg håber, at vi snart får ansat en sådan.
Vi skal følge op på resultatpapiret fra vores overenskomstforhandlinger.
Vi skal evaluere samarbejdet med lønservice, vi skal evaluere implementeringen af regionaliseringen og dens konsekvenser til dato, vi skal analysere trivselsundersøgelsen, vi skal analysere vores nyligt afsluttede undersøgelse om ytringsfrihed.
Sekretariatet mangler ikke arbejde.
Bestyrelsen har besluttet at holde onsdag "lukket" for henvendelser, således at dagen kan bruges til sagsbehandlinger og mødeaktiviteter.
Bestyrelsen afholder 2 månedlige møder, og der bliver løbende arbejdet med PK's handleplaner.
PK's hjemmeside skal opdateres og gøres mere brugervenlig.

God arbejdslyst, I gør hver især en forskel og kan ikke undværes.

Inuuti Fleischer
Siulittaasoq / formand