tirsdag den 26. april 2011

Tilbage igen

Er nu tilbage igen efter 20 dages ophold i Danmark, hvor jeg dels har haft møder med formændene for de danske organisationer og Dansk Sygeplejeråd dels har været på 2 internatkurser i forhandling. Meget givende kurser, hvor jeg føler, at jeg er bedre klædt på til de kommende forhandlinger næste forår.
Det var interessant at møde Sundhedskartellets formænd og DSR's formand Grete Christensen. Desuden et par inspirerende dage i Kreds Hovedstaden.
Sekretatiatslederen er nu på ferie frem til 6.juni, hvilket betyder, at jeg sidder alene i sekretariatet det næste stykke tid. Der vil ske en prioritering i sagsbehandlingerne, så vidt muligt vil alle henvendelser blive besvaret inden for et par arbejdsdage.
Med ønske om et godt forår.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar