fredag den 24. august 2012

Rejsebeskrivelse fra Kujataa


Nuuk, 30.juli 2012
Beretning fra formandens tur i Kujataa
En længe planlagt tur for at møde vores medlemmer blev en realitet i uge 28, fra 9.juli til 13.juli 2012.
Turen skulle være foretaget i foråret, men på grund af overenskomstforhandlinger og andre presserende sager i foråret kunne det først lade sig gøre i juli.
Meddelelsen blev sendt ud til de respektive steder, og jeg indbød til medlemsmøder efter fyraften, som PPK-formand, hvor jeg bl.a. havde overenskomsten 2012, lidt om PK og PPK, motivation til TR-repræsentation som fast dagsorden. Derudover var alt åben til dialog.
Narsarsuaq
1.stop var Narsarsuaq, hvor jeg blev mødt af 2 meget engagerede medarbejdere, Magdalene og Birgitte, som tog sig tid til at fortælle mig om deres arbejde på sygeplejestationen, hvor befolkningsgrundlaget ligger på 150 og op efter, alt efter hvornår på året det er.
Disse to medarbejdere skiller sig ud af mængden og gør en forskel, de kører ambulancen og drager omsorg for dels lokale borgere dels også transitpatienter fra regionen. Der er tale om 2 medarbejdere, der har været der henholdsvis 9 år og 6 år, det kalder jeg kontinuitet. De varetager hele spektret af sundheds- og sygeplejen.
Qaqortoq
Turen til Qaqortoq foregik med en helikopter i storm- og regnvejr, men frem kom vi.
Formiddagen blev brugt på et besøg på alderdomshjemmet, Ajaarsivasik, hvor jeg blev taget godt imod af forstanderen Tove og blev vist rundt efterfulgt af et lille møde med Tove og økonomaen Birthe. Der blev talt om kommende udvidelse af alderdomshjemmet og deraf følgende udfordringer. I anledning af en beboers 80 års fødselsdag blev jeg budt på en god middag på Ajaarsivasik.
Eftermiddagen blev brugt på regionssygehuset, hvor ledende regionssygeplejerske Inge viste rundt på det renoverede sygehus.
Efter fyraften afholdt jeg et medlemsmøde, hvor 12 PPK-medlemmer både fra Sundhedsvæsenet og kommunen (sundhedsassistenter, bioanalytikere, sygeplejersker, sundhedsplejerske og økonoma) mødte op – det var jeg meget glad for. En særlig velkomst fra Inge som udtrykte glæde over mit besøg, og at det vist nok var første gang, formanden var på besøg.
Nanortalik
Fantastisk flot by – sundhedscentret ligger med sådan en udsigt, at det kan være en lise for sjælen at ligge der, hvilket i sig selv kan være medvirkende til at øge ens velvære/velbefindende.
Formiddagen blev brugt til at besøge alderdomshjemmet, som ledes af en sundhedsassistent Dorthe og hendes souschef Najaaraq. Hatten af for dem, da de har mange opgaver og udfordringer.
Eftermiddagen blev brugt på sundhedscentret, hvor Ellen viste rundt i det forholdsvis nye sundhedscenter, og efterfølgende blev der afholdt et PPK-medlemsmøde, også med deltagelse fra alderdomshjemmet. I alt deltog 7 medlemmer.  Stedfortræderen for Stine var Margit, der vikarierer med mellemrum, så der er også noget kontinuitet i det. Der er to ”unge” sygeplejersker, Helle og Sine ansat, stor respekt for dem og deres kolleger på sundhedscentret, som deles om de forskelligartede og mangfoldige opgaver.
Narsaq
Efter ankomst om eftermiddagen afholdte jeg et fyraftensmøde og mødte en stor imødekommenhed. Der havde været en dødsfald om natten, og stemningen var at mærke. Ellers var atmosfæren meget tiltalende og rolig. Marianne, alene - sygeplejerske på tidspunktet og 5-6 engagerede sundhedsassistenter var der, som sammen varetager alle opgaverne. 4 sundhedsmedhjælpere, der har taget merit til sundhedsassistent. En med spidskompetencer inden for apoplexi, en varetager livsstilsambulatoriet, en står for sundhedsplejen og hjemmesygeplejen, laboratoriet, røntgen, perinatal omsorg m.m. Et godt møde, som gensidigt blev værdsat af mødedeltagerne.
Næste formiddag tog Marianne sig tid til at vise mig rundt i sundhedscentret, selv der var lidt travlt på afdelingen, med en patienttransport som skulle gøres klar. Jeg tilbød mig som ledsager velvidende at SHV ikke vil acceptere dette, da jeg for tiden ikke er ansat under SHV – dette for at ”spare” Magdalene fra Narsarsuaq turen til Nuuk. Der blev takket pænt nej til tilbuddet.

Til medlemsmøderne blev der fra PPK budt på kaffe, te og kager. Der blev udleveret PK’s visioner og mål, både på grønlandsk og dansk, plakater, fordelspjecer samt foreløbige resultater af en trivselsundersøgelse, PK har lavet i vinter.

Overordnet vil jeg sige til alle, jeg har mødt og hilst på, tusind tak for modtagelsen. Tak fordi I tog jer tid til mødes med mig.  Jeg følte mig meget velkommen alle steder. Jeg har ikke nævnt alle med navns nævnelse, men jeg husker jer og har jer på nethinden. Jeg ønsker jer alt godt fremover og god arbejdslyst.
Overordnede observationer og betragtninger fra besøget i Kujataa

•    Generelt er der tale om PPK-medlemmer, der har mange års erfaring på de forskellige steder, hvilket betyder meget for kontinuiteten og trygheden hos brugerne/borgerne. Det er helt sikkert en styrke alle de steder jeg har været. Hver og en gør en forskel.
•    Regionaliseringen: Implementeringen er sat i gang, og der er ikke noget at sige til, at der kan opstå usikkerheder i forhold til opgaver og funktioner. Det er helt klart min holdning, at det er vigtigt at sikre sig et højt informationsniveau samt få skabt en god kommunikation til alle medarbejdere på alle niveauer og for så vidt borgerne, under denne proces, således at alle kommer til at føle en vis form for ejerskab af ”det nye”. Dette vil gøre det lettere for vores medlemmer at skulle formidle videre til borgerne. Der er behov for, at der bliver kigget på stillingerne de respektive steder, og der er behov for at få revideret stillings- og funktionsbeskrivelserne, således at de faglige organisationer sammen med arbejdsgiver kan vurdere, om lønnen svarer til de opgaver den enkelte har efter reformen er indført. Dette gælder for så vidt kommunerne også.
•    Det fysiske arbejdsmiljø: Visse steder er det helt klart min mening, at arbejdsforholdene ikke lever op til arbejdstilsynets anbefalinger. SHV og kommunerne laver hver især APV, og det er min forventning, at APV bliver brugt til noget konstruktivt og fremadrettet, og at der bliver taget hånd om de uhensigtsmæssigheder, der måtte være. Medarbejderne/vores medlemmer skulle gerne have mange gode arbejdsår endnu.
PK har lavet en lille trivselsundersøgelse de steder, hvor vi har TR, for at få en fornemmelse af, hvordan vores medlemmer har det, efter reformen er sat i gang, og vi gentager undersøgelsen igen, når der er gået et år.
•    Interesse for udvikling: Kursusfonden blev præsenteret i sin ”nye” form, hvor der er åbnet op for muligheden for at søge midler til en temadag for alle i PPK-gruppen, tværfaglige og eller tværsektorielle, så man nødvendigvis ikke behøver at rejse til Nuuk for at komme på kursus. I stedet kan man få nogle konsulenter til at komme til sig, og sammen få en fælles oplevelse. Emner som kommunikation og supervision blev nævnt. Samtidig vil jeg gerne opfordre ledelsen til at støtte op om kurser for medarbejderen, som har et specifikt ønske, som kan være til gavn for alle. Dette vil have en god signalværdi og være et incitament for fastholdelse af personalet.
•    Set fra de faglige organisationer i PPK, er der brug for lokale politikere. For enheder, som ikke har så mange ansatte, kan det være til glæde og gavn for alle at udpege en fælles tillidsrepræsentant, som repræsenterer PPK på det organisatoriske område, da PPK er et forhandlingssamarbejde, og på det faglige område kan de enkelte faggrupper referere til de respektive faglige organisationer. TR har en vigtig rolle i samarbejdet mellem leder og medarbejder samt i organisationen. TR er brobyggeren og er samtidig talerøret i de beslutningsdygtige samarbejdsudvalg, der findes på arbejdspladsen. Der gør medbestemmelse og medindflydelse sig gældende. Det vil vi arbejde med i PPK efter sommerferien og melder ud.

Mange tak for et meget udbytterigt møde de respektive steder. Kujataa er et smukt sted.
Bedste hilsner
Inuuti Fleischer
Formand for PPK/PK

1 kommentar:

  1. Find Out How You Can Master Your Habits And Reprogram The Subconscious Mind To Get Any Result You Want In Your Personal Development and Fulfillment!

    Introducing... Procrastinating Your Procrastination!

    SvarSlet